Специальное предложение на витрины ISA / Tasselli

                 
Артикул     Описание        цена, €
        PANDA 2 100/205 125, shelves slim 5R 50, LED lighting on canopy, 2 panoramic side panels   подробно   6 399
        PANDA 2 100/205 250, shelves slim 5R 50, LED lighting on canopy, 2 panoramic side panels   подробно   9 499
        PANDA 2 100/205 375, shelves slim 5R 50, LED lighting on canopy, 2 panoramic side panels   подробно   12 699
9001800000004       BLIZZARD RV TB 1P   подробно   2 599
9001800000005       BLIZZARD RV TB 2P   подробно   4 799
9001800000006   Т025482   BLIZZARD RV TB 3P   подробно   7 099
COMBI-210_LED       COMBI RS-RV TB-TB 210 LED   подробно   4 999
COMBI-250       COMBI RS-RV TB-TB 250 STD   подробно   5 399
YAL0150TB0L   Т037166   YALOS 150 RV TB/TN   подробно   2 299
YAL0210TB0L   Т037168   YALOS 210 RV TB/TN   подробно   2 799
YAL0250TB0L   Т037169   YALOS 250 RV TB/TN   подробно   2 999
9006016381981   Т038059   ALFA 130 RV TN SMALL   подробно   2 899
9006016381980       ALFA 130 RV TN   подробно   3 299
9006016381982       ALFA 130 TW RV TN   подробно   3 699
9006016381983       ALFA 130 TW RV TN SELF   подробно   3 099